Bung lụa là gì? Định nghĩa & ý nghĩa của từ bung lụa

Từ “bung lụa” nhiều bạn có thể gọi nhầm thành “bông lụa” là “tiếng lóng” thường được những người đồng tính sử dụng. Trong chương trình gala Táo quân cuối năm nghệ sĩ hài Công Lý trong vai “Bắc Đẩu” cũng có nhắc đến từ này. Vậy “bung lụa” có