Category: Giải bài tập Lịch sử 8

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Lịch sử 8 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sử lớp 8.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Bài 1 (trang 74 sgk Lịch sử 8): Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của kịch sử thế giới cận hiện đại và

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (trang 76 sgk Lịch Sử 8): – Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX. Trả lời: Mâu thuẫn xã hội

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX (trang 110 sgk Lịch Sử 8): – Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em