Category: Kiến thức lớp 8

Tài liệu ôn luyện kiến thức lớp 8 thông qua các bài giải trong sách giáo khoa. Bổ trợ kiến thức giải bài tập lớp 8 tham khảo cho học sinh.

Có ý kiến cho rằng: Người Việt Nam hiện nay có tư tưởng sống Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Em hãy làm rõ ý kiến trên

Có ý kiến cho rằng: Người Việt Nam hiện nay có tư tưởng sống Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Em hãy làm rõ ý kiến trên Bài làm Trong xã hội này, luôn tồn tại đồng thời hai loại người. Có những người luôn sống vì người