Category: Giải bài tập Lịch sử 7

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Lịch sử 7 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sử lớp 7.

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) (trang 107 sgk Lịch Sử 7): – Nguyên nhân hình thành Nam – Bắc triều. Trả lời:     – Triều đình nhà Lê càng suy

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) (trang 58 sgk Lịch Sử 7): – Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân