Category: Giải bài tập Sinh học lớp 6

Tổng hợp kiến thức và các cách giải bài tập Sinh học lớp 6. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sinh lớp 6.

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thựcvật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 1: (trang 154 sgk Sinh học 6): Thực vật có vai trò gì đối với động vật ? Lời giải: Thực vật đóng vai trò quan trọng trong