Category: Giải bài tập Lịch sử 6

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Lịch sử 6 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sử lớp 6.

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 50 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược? Trả lời:    Vì Mã Viện là viên tướng lão