Category: Giải bài tập Địa lý 6

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Địa lý 6 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Địa lớp 6.

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (trang 81 sgk Địa Lí 6): – Hãy quan sát các hình 67, 68 và cho biết sự phát triển của thực

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương<

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương Câu 1:1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới,hãy: – Cho biết vị trí và hướng chủ yếu của các dòng biển nóng và

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Câu 1: Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau: – Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian