Category: Giải bài tập Hóa học lớp 12

Tổng hợp kiến thức và các cách giải bài tập Hóa học lớp 12. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Hóa lớp 12.

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom. Bài 1 (trang 168 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình 1.Thí nghiệm 1. Điều chế FeCl2. Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi