Category: Giải bài tập Vật lý lớp 11

Tổng hợp kiến thức và các cách giải bài tập Vật lý lớp 11. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Lý lớp 11.

Giải Lý lớp 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Giải Lý lớp 11 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt C1 trang 130 SGK: Hãy xác định chiều dòng điện trên hình 21.1 Trả lời: Theo quy tắc nắm tay phải, dòng điện trong dây dẫn có chiều từ