Category: Giải bài tập Sinh học lớp 11

Tổng hợp kiến thức và các cách giải bài tập Sinh học lớp 11. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sinh lớp 11.

Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 (trang 185 SGK Sinh 11): Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người? Lời giải: Nuôi cấy phôi giải quyết được

Giải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Bài 1 (trang 157 SGK Sinh 11): Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật. Lời giải: Một