Category: Giải bài tập Vật lý lớp 10

Tổng hợp kiến thức và các cách giải bài tập Vật lý lớp 10. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Lý lớp 10.

Giải Lý lớp 10 Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Giải Lý lớp 10 Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Bài 1 (trang 114 SGK Vật Lý 10) : Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến