Category: Giải bài tập Lịch sử 10

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Lịch sử 10 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Sử lớp 10.

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (trang 184 sgk Lịch Sử 10): – Công nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào? Trả lời: – Trong các công xưởng tư bản, công nhân

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (trang 175 sgk Lịch Sử 10): – Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX Trả lời: – Từ cuối thập

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (trang 172 sgk Lịch Sử 10): – Trình bày những phát minh lớn về khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Trả lời: – Trong

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (trang 164 sgk Lịch Sử 10): – Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX Trả lời: – Tình

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (trang 147 sgk Lịch Sử 10): – Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa. Trả lời:

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước (trang 135 sgk Lịch Sử 10): – Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước. Trả lời: – Thời dựng nước, người Việt duy trì một nền nông nghiệp đa dạng. Họ biết

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (trang 131 sgk Lịch Sử 10): – Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với