Category: Giải bài tập Địa lý 10

Tổng hợp kiến thức và lời giải bài tập Địa lý 10 hay nhất. Giúp các em học sinh tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập Địa lớp 10.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma Câu 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê Lời giải: a, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Trang 138 sgk Địa Lí 10: Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ, của ngành vận tải đã

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Trang 135 sgk Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ (trang 135 – SGK), em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới Trang 133 sgk Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu đã cho thực hiện các yêu cầu: Trả lời: 1. Vẽ biểu

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Trang 132 sgk Địa Lí 10: . Em hãy nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt ở Việt