Day: March 6, 2019

Soạn bài Ông già và biển cả của Hê-minh-uê

Soạn bài Ông già và biển cả của Hê-minh-uê

Soạn bài Ông già và biển cả của Hê-minh-uê Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Hê-minh-uê (1899 – 1961) là một nhà văn của nước Mĩ. –   Được nhận giải thưởng văn chương cao quý nhất nước Mĩ và giải Nô-ben về văn chương. –   Sáng tác ở nhiều thể loại: