Day: December 4, 2017

Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng Lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng Lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng Lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long Bài làm “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng Gian khổ sẽ dành phần ai?” Câu thơ trong bài “Một đời người, một rừng cây” của Trần Long