Nghị luận xã hội: Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết cảm nhận và chấp nhận chứ không đến với những kẻ truy lùng hạnh phúc

Nghị luận xã hội: Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết cảm nhận và chấp nhận chứ không đến với những kẻ truy lùng hạnh phúc Bài làm Ai đó đã từng nói: Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà

Nghị luận xã hội Trung thực là phầm chất tốt đẹp của con người

Nghị luận xã hội Trung thực là phầm chất tốt đẹp của con người Bài làm Ai cũng biết rằng,người Việt Nam có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ như: tinh thần yêu nước,lòng dũng cảm,đức tính trung thực và lòng tự trọng…Ông

Có ý kiến cho rằng: Người Việt Nam hiện nay có tư tưởng sống Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Em hãy làm rõ ý kiến trên

Có ý kiến cho rằng: Người Việt Nam hiện nay có tư tưởng sống Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Em hãy làm rõ ý kiến trên Bài làm Trong xã hội này, luôn tồn tại đồng thời hai loại người. Có những người luôn sống vì người